portfoli electrònic.jpg
"Crec que l'educació formal, tal com la coneixem avui, encara continua preparant els estudiants per al món del passat i no per als mons possibles del futur".

Howard Gardner, Las cinco mentes del futuro.Curs de 30 crèdits (24 hores presencials i 6 de memòria) que es realitzarà al Cefire d'Oriola
en tres caps de setmana alternatius i que comença el divendres 7 de febrer de 2014:

pastilles_TIC-TAC.jpg
07/02/2014 - vesprada (17:30-20:30h)
08/02/2014 - matí (9-14h) - - - - - -
21/02/2014 - vesprada (17:30-20:30h)
22/02/2014 - matí (9-14h) - - - - - -
07/03/2014 - vesprada (17:30-20.30h)
08/03/2014 - matí (9-14h) - - - - - -


Objectius:
 • Aprendre a utilitzar ferramentes d'autor per a l'elaboració d'activitats didàctiques interactives.
 • Impulsar una actitud positiva de l'alumnat i del professorat cap a les noves TIC com a instruments útils en el procés d'ensenyament/aprenentatge.
 • Contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat incloent la competència digital amb el tractament de la informació i la d'aprendre a aprendre.
 • Fomentar l'ús i l'aplicació de les TIC en l'aula a partir de la creació d'un portfoli electrònic en la plataforma Blogger.
 • Creació d'un portfoli electrònic en format de blog sobre els aprenentatges del curs.
 • Dissenyar activitats a partir de programes d'autor.
 • Utilitzar recursos TIC per afavorir l'aprenentatge mixt (presencial i no presencial).

Continguts:
 • Reproducció de diversos materials de suport educatiu i la seua aplicació a l'aula.
 • Obtenció de recursos per a la creació de materials multimèdia interactius.
 • Exportació i integració d'activitats.
 • Didàctica i metodologia de les TIC.
 • Experiències, estratègies i recursos didàctics de les TIC per al treball d'aula.
 • L'aprenentatge reflexiu per mitjà del portoli.

Dirigit a:
 • Professorat de primària i secundària de centres públics i concertats.

Observacions:
 • Els assistents al curs participaran en la creació i administració d'un blog en la plataforma Blogger per a elaborar un diari d'aprenentatge, incrustar noves aplicacions i enllaços als llocs web on s'han registrat i per ampliar, finalment, el seu entorn personal d'aprenentatge.

INFORMACIÓ AL CEFIRE D'ORIOLA:
http://mestreacasa.gva.es/web/cefireorihuela/formacio

- - - - - - -
Ponent: Antoni de la Torre
E-mail: delatorre.antoni@gmail.com
Perfil 2.0: http://laparaulavola.blogspot.com.es/p/els-meus-blogs-i-wikis-daula.html

- - - - -