"L'element més important no és la tecnologia, sinó les relacions humanes."Howard RHEINGOLD
núvol-identitat digital.gif


Web balear en català sobre la identitat digital, font de la definició següent

http://www.identitatdigital.net/front/index.php

Per existir en el ciberespai, és a dir, per actuar dins d'Internet, cal tenir una representació virtual, real o fictícia. Aquesta representació l'anem construint de mica en mica, a mesura que ens connectem a la xarxa, ens donem a conèixer i interactuem amb altres individus, nadius o immigrants digitals.
La identitat virtual fa que els altres ens reconeguen i ens tinguen en consideració a la societat xarxa, una comunitat amb normes de convivència pròpies. La sociabilització en el món virtual arribarà a ser tan important com en el món físic, i això és, senzillament, perquè les relacions de confiança (o desconfiança) i de poder (contrapoder) també s'estan construint a Internet.
Conèixer els avantatges i els riscos de tenir una presència a Internet és fonamental per gestionar adequadament la identitat digital. Dominar les formes i les eines amb què cada persona pot construir la seua presència, visibilitat i reputació a la xarxa és imprescindible per continuar vivint en societat en l'era de la informació.
Identitat digital-I tu qui ets a Internet.gifExposició virtual permanent sobre identitat digital (en línia)


IDENTITAT DIGITAL. I TU, QUI ETS A INTERNET?
 1. Presentació
 2. Internet, ciberespai i societat xarxa
 3. Identitat digital a la societat xarxa
 4. Fent amics a internet
 5. Què fem, a la xarxa
 6. Metaversos: realitat o ficció
 7. Com crear i gestionar una identitat digital

Identitat en la societat xarxa.gif

3.Identitat digital a la societat xarxa

La construcció del Jo


IDENTITAT:
Fet d'ésser una persona o una cosa la mateixa que se suposa o se cerca.
Propietat de l'individu de mantenir constantment la pròpia personalitat.
Conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa.

El terme identitat no fa referència únicament a la pròpia imatge o al coneixement de les característiques i la personalitat d'un individu. La identitat és una realitat immensament complexa, que conjuga la visió d'un mateix i la definició que en fan els altres.

Allò establert
La identitat personal es troba arrelada en el context cultural col·lectiu concret, que la determina. Certes qualitats o categories socials i culturals determinades, com són el gènere, l'edat, la classe social, l'ètnia, la religió, la professió, la nacionalitat o la sexualitat contribueixen a especificar cada persona i a dotar-la d'identitat.

Allò que som o tenim
El propi cos i els diversos atributs físics d'una persona, com ara la complexió, l'alçada, la forma física, les actituds corporals o el pentinat, etc., projecten una identitat concreta. També tenen capacitat de generar autoreconeixement alguns aspectes relacionals i materials com la família, les amistats i els companys, els béns mobles i immobles, la manera de vestir, la trajectòria laboral, el lloc de feina o l'estatus econòmic.

Les aspiracions pròpies
Tothom vol assolir el reconeixement dels altres i aspira a pertànyer al grup amb què s'identifica. La identitat, per tant, es composa també de tot allò que una persona vol ser o tenir, i de les actituds, els comportaments, les iniciatives, les decisions, les renúncies i les referències que es prenen d'altres identitats, que li ajuden a assolir-ho.

El que som a ulls dels altres
Al llarg de tota la vida, la construcció del jo s'enriqueix per la relació amb els altres. Impregnen la identitat totes aquelles actituds, opinions i expectatives que tenen -o que pensam que tenen- la família i els amics, els veïns, els coneguts, els professors o els companys de feina. En cadascuna d'aquestes relacions es projecten identitats elementals que, en conjunt, constitueixen un jo general i complet.crear la imatge digital.gif

7.Com crear i gestionar una identitat digital

 • 1. Tenir una representació virtual permet interactuar en el ciberespai, projectar una personalitat o difondre una trajectòria professional per tal de ser trobat. Però aquesta visibilitat també implica certa vulnerabilitat.
 • 2. Tothom pot crear i gestionar la seva pròpia identitat digital, però no pot controlar allò que els altres opinen. Tota persona, especialment si té rellevància pública, es pot veure afectada per la identitat digital que creen les opinions i notícies d'altres fonts.
 • 3. Cal tenir cura de la identitat digital, de la mateixa manera que hom en té del seu aspecte o del seu comportament en el món físic. Hom no sap mai qui el pot estar observant.
 • 4. Tot allò que es publica a Internet hi queda per a la posteritat, i això pot tenir conseqüències futures en la imatge i la reputació personal. Allò que difons sobre tu mateix i el que t'envolta contribueix a escriure la memòria col·lectiva.
 • 5. Crear una identitat digital és planificar una imatge d'un mateix. És una oportunitat per demostrar qui s'és realment i apropar-se a gent amb interessos o aficions semblants.
 • 6. Cada identitat digital aporta informació d'una persona, rellevant o no, positiva o no. Hom pot conèixer més sobre altres persones tot investigant en les seves identitats digitals.
 • 7. Com en el món físic, hi ha bones raons per tenir diverses identitats digitals en contextos diferents. Però experimentar altres identitats, a través de pseudònims i avatars, és també un risc; de la mateixa manera que pot enganar, hom també pot ser enganat.
 • 8. Els llocs que visites i les identitats amb les quals et relaciones també aporten informació a la identitat digital que projectes.
 • 9. El límit el posa cadascú, però no és bona idea donar detalls personals a desconeguts. Cal anar amb compte amb la usurpació d'identitat.
 • 10. La credibilitat i la confiança, també en el món virtual, es gestionen aportant informació responsable i ètica.

Taller en castellà d'identitat digital

https://sites.google.com/site/tallerid11/

Wiki en castellà sobre identitat digital

http://identidadigital.wikispaces.com/