"No es tracta de quant tenim sinó de què fem amb allò que tenim"
Pastor David Cordero

"No formeu un nen a aprendre per la força o la duresa, sinó conduïu-lo de manera directa per mitjà d'allò que diverteix la seua ment, de manera que pugueu estar en millors condicions per descobrir amb precisió la tendència del geni peculiar de cadascú."
PlatóDIFICULTATS AMB LES "NOVES" TECNOLOGIES A L'EDAT MITJANA0. ACTIVITATS DE RECAPITULACIÓ PER INICIAR LA SESSIÓ


Caldrà crear un gadget en la barra de navegació del blog titulat: Favorits, documents i podcasts: La intenció és informar a l'audiència del nostre blog dels llocs web on ens hem registrat i on estem deixant els nostres llocs favorits, documents, presentacions, vídeos i àudios, val a dir, on presentem el nostre perfil en cada web.

Anem al nostre blog portfoli on haurem d'estar ja registrats. Cliquem en DISSENYA i després en FORMAT. Allí cliquem en AFEGEIX UN GADGET. Seleccionem LLISTA D'ENLLAÇOS (el gadget que incrustarem). En TÍTOL escrivim: Els meus documents i podcasts o Favorits, documents i podcasts
En l'espai URL DEL LLOC NOU caldrà copiar la URL del nostre perfil en cada web. I en l'espai NOM DEL LLOC WEB escriurem:

 1. Favorits en DIIGO:
 2. Documents en SCRIBD:
 3. Presentacions en SLIDESHARE:
 4. Vídeos en VIMEO:
 5. Podcasts d'àudio en IVOOX:

Com localitzar la URL del nostre perfil en cada web on ens registrem:
 • Pel que fa a DIIGO, entrem en la web accedint amb el nom d'usuari i contrasenya i busquem com presenta el nostre perfil clicant en el nostre nom (dalt a la dreta) i després sobre PROFILE. Copiem la URL que ens dóna, semblant a aquesta: http://www.diigo.com/profile/verbascripta (el darrer nom ha de ser el vostre nom d'usuari)


 • Amb SLIDESHARE és semblant: Entrem en el nostre compte, cliquem en la icona de dalt a la dreta i després en VIEW MY PROFILE PAGE. Després cal copiar la URL que ens dóna i apegar-la al widget del blog. És semblant a aquesta URL on el nom final serà el nom d'usuari de cadascú: http://www.slideshare.net/IESJOANOTVALENCIA

 • El nostre perfil públic a VIMEO es troba, una vegada accedits al nostre compte des de LOG IN, clicant en YO / ME (segons l'idioma com aparega) i després en MI PERFIL. Copiem la URL que ens dóna, semblant a aquesta, on canviarà el nom d'usuari final pel vostre nom: https://vimeo.com/verbascripta

 • Per acabar, el perfil de la web d'àudio IVOOX. És més difícil de localitzar. Per això busquem a través del cercador intern de la pròpia web. Atenció. Entrem en el nostre compte d'IVOOX: http://www.ivoox.com/ . En la casella superior esquerra de recerca escrivim el nostre nom d'usuari. Hem de recordar com ens vam registrar-hi. En la nova pàgina cliquem en la pestanya SOLO AUTORES i després en VER FICHA. La pàgina que apareix és la del perfil en IVOOX. La seua URL és la que hem d'enllaçar en el blog. És semblant a aquesta: http://www.ivoox.com/perfil-verbascripta_aj_15969_1.htmlNOU APLICACIONS TIC D'INTERÉS DIDÀCTIC
1.Avatars parlants

1.-VOKI(Avatar parlant -text to speech-. Parla en l'idioma en què redactem un escrit fins a 1 minut) : Exemple 1; exemples 2 . En farem fer-ne una pràctica més tard registrant-nos en la web, dissenyant un voki, seleccionant l'idioma, escrivint un fragment i una vegada terminat, l'incrustem en una nova entrada del nostre blog portfoli.2.Creació de còmics en línia

TOONDOO: (Generador de tires còmiques en línia): Exemples i tutorial: http://portfoli3.wikispaces.com/5D-ToonDoo-CreadorComics

Altres aplicacions per fer còmics en línia:
StripgeneratorPixton - Kerpoof StudioBubblrBitstrips - Make Beliefs ComixToonDoo - Generador-CreaComics v.1.0
3.Mapes mentals i conceptuals


3.1.Teoria didàctica sobre el mapa mental o conceptual

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/maestria/documentos/LEC1.pdf

"Los mapas conceptuales son herramientas muy útiles a la hora de recopilar información acerca de lo que los estudiantes saben. En general, presentan una radiografía bastante interesante acerca de lo que el estudiante tiene almacenado acerca de un concepto o conocimiento determinado, mostrando las conexiones que ha logrado establecer entre este conocimiento y otros que posee."

"Otras aplicaciones para las cuales son utilizados los mapas conceptuales son:
1. Generar ideas (lluvia de ideas)
2. Diseñar una estructura compleja (textos largos, medios, sitios Web, etc.)
3. Comunicar ideas complejas"

3.2.Exemples de mapes conceptuals en Google Images:

http://bit.ly/UmtjbP


3.3.Webs gratuïtes per a crear mapes conceptuals:


Bubbl.us – A flash based brainstorming tool that you can share with others and also embed in to your site.
Cayra.net – A desktop-only app that runs on Windows XP or Vista.
CmapTools – Free to universities, students, federal employees, and individuals for personal use.
CompendiumInstitute.org – A free mind mapping and brainstorming tool from the Open University.
DebateMapper.com – A bit of a different mapper in that it focuses on mapping out debates, whether they be political or business.
Gliffy.com – Draw & share all sorts of diagrams and mind maps.
Mapul.com – Based on Microsoft’s Silverlight, offers basic and premium packages, can handle images, hyperlinks and more.
Mind42.com – Allows for multiple users, embedding into sites, and inclusion of items such as Wikipedia entries.
Mindomo.com/es – Basic accounts are free, premium will bring you more features, but costs $6 a month. Allows hypertext, images and more.
MindMeister.com – Basic package is free to everyone, premium and team packages available for fees.
MindPlan.com – Free for personal use. Integrates with Lotus Notes and has XML import and export.
RecallPlus.com – Geared towards students. Features note organization, 3D tools, and flash card studying in the paid versions.
WiseMapping.com – Completely web-based so you can use it from any computer with a browser. Allows for numerous distinctions between topics.

3.3.1.Més aplicacions en línia per a crear mapes mentals:
http://www.josedavidpalomares.com/2012/04/herramientas-gratuitas-para-construir-mapas-mentales/
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html


3.4.Mindomo (aplicació en línia per a crear fàcilment mapes mentals)

Exemple 1:


Exemple 2:
4.Línies del temps o Timelines


 • Visiteu aquesta pàgina d'un altre wiki que presenta 8 aplicacions de línies del temps:
http://portfoli-vinaros.wikispaces.com/UTIL-L%C3%ADnies+del+temps+i+biografies


 • APLICACIONS DIDÀCTIQUES


Exemple 1: Línia del temps amb localització


Exemple 2 en TimeToast


Exemple 3 en Timeline


Exemple 4. Història de la Literatura Hispànica en DIPITY

5.Qüestionaris en línia interactius i multimèdia per a l'autoaprenentatge


00.Quizrevolution - Elabora qüestionaris - concurs a l'estil 'Vol ser milionari?' (ang.)
Introducció i exemples: http://portfoli4.wikispaces.com/Concursos+amb+QUIZZ6.Voicethread: àlbums d'oralitat en línia


VoiceThread és una revolucionària eina en línia que ens permet crear àlbums multimèdia en què podem inserir documents (PDF, Microsoft Word, Excel, and PowerPoint), imatges, àudio i vídeo amb el valor afegit que els que el visiten poden deixar al seu torn comentaris de veu mitjançant un micròfon, de vídeo a través de la càmera web o de text a través del teclat i poden, a més, dibuixar amb un llapis sobre les diapositives i sobre els vídeos en pausa.

Aquesta eina que ens permet mantenir converses al voltant de continguts multimèdia (fotografies, vídeos, presentacions ...) en una sola pàgina web. Aporta aspectes nous si la comparem amb altres i està cobrant cada vegada més força en els entorns educatius. En el recentment publicat Top 100 Tools for Learning 2009 ocupa la posició 18 per davant d'aplicacions com Gmail, wikipedia i Diigo.

APLICACIONS EDUCATIVES DE L'EINA VOICETHREAD


Sus aplicaciones educativas yo diría que son casi ilimitadas; una de sus principales ventajas es que promueve el trabajo autónomo de los alumnos tanto dentro del aula como fuera. Veamos algunas posibilidades que se me ocurren acompañadas de ejemplos que he encontrado en la red.

Més Informació en http://plataformes.wikispaces.com/VoiceThread

EXEMPLE 1


EXEMPLE 2


ENLLAÇ DIRECTE OBERT PER A PARTICIPAR EN EL NOSTRE VOICETHREAD (CLIQUEU):
http://voicethread.com/share/3746144/

La proposta és d'emprar la utilitat d'enregistrament d'àudio per a deixar la nostra veu opinant sobre alguna de les imatges seleccionades (18 imatges).
7.EDU.GLOGSTER - El pòster digital o "glog"


Glogster EDU és el recurs en l'educació inicial per a l'aprenentatge innovador i interactiu. Glogster EDU va ser concebut per a respondre amb imaginació, productivitat i col.laboració a la dinàmica del paisatge educatiu i superar les necessitats dels educadors d'avui i dels alumnes. Valorem la participació dels educadors i tractem d'assimilar les seues contribucions a la Glogster EDU. Glogster EDU és teu! Els educadors de tot el món són la integració de la plataforma de recursos Glogster EDU de fer l'aprenentatge tradicional més dinàmic, més interactiu i més en sintonia amb els estudiants d'avui. El més important de Glogster EDU és que és divertit per als professors i alumnes per igual!

Per als educadors:

1. Un recurs digital creatiu, dinàmic i innovador que captiva l'entusiasme de l'aprenent per les creacions en línia, manté els estudiants compromesos amb el contingut del curs, i fa que l'ensenyament i l'aprenentatge siga més divertit.
2. Una plataforma privada i segura, controlats directament pels professors. Els professors de control de totes les activitats dels seus alumnes.
3. Una valuosa eina d'ensenyament que integra diverses matèries bàsiques com matemàtiques, ciències, història, art, fotografia, música i més per al portafoli (cartera de treballs destacables) de cada alumne, l'avaluació alternativa única i diferenciada de l'ensenyament escolar.

Per als estudiants:

1. Una divertida, imaginativa i poderosa experiència d'aprenentatge que fomenta la lliure expressió creativa independent, les relacions positives entre mestres i alumnes, i el treball en equip en projectes de col • laboració (en equip) de classe.
2. Una vibrant experiència d'aprenentatge multisensorial, que integra el coneixement i les habilitats de l'aprenent cap als temes tradicionalment orientats de manera exclusivament textual, i també motiva el desig de l'alumne per explorar els temes en els quals anteriorment haja estat menys interessat.

Tutorial en aquest wiki: http://plataformes.wikispaces.com/Glogster
8.GEOLOCALITZACIÓ


Las posibilidades didácticas de aplicaciones como TAGZANIA o GOOGLE MAPS son muy numerosas. Estas dos herramientas nos ofrecen muchas utilidades ( desde buscar un lugar, realizar un mapa personalizado, crear un itinerario… ) que sirven tanto para la vida real como para la vida académica. Al utilizarlas estamos desarrollando diferentes competencias básicas en los alumnos: digital, en comunicación lingüística, aprender a aprender…

Desde el punto de vista de los aprendizajes lingüísticos y literarios propios de nuestra materia se pueden hacer propuestas diversas. Estas herramientas nos permiten buscar y situar lugares en el mundo pero también podemos incluir información sobre estos lugares. Es decir, a los alumnos y alumnas se les puede proponer que busquen y señalen la ciudad en la que nació Miguel de Unamuno pero también que añadan en el mapa datos complementarios (en qué año nació, en qué calle de la ciudad, etc.)
Con ello, la propuesta inicial se completa con una activida de búsqueda y selección de información, así como de reelaboración de la misma por parte de los alumnos. Aparte de esto, se les puede pedir que añadan información complementaria mediante vínculos a páginas externas.

En resumen, la utilización de estos mapas supone un trabajo más complejo que situar unos lugares, ya que se trabajan también aspectos de búsqueda de información, de comprensión lectora, de producción textual, etc. Los alumnos y alumnas realizan un texto informativo a través del soporte de un mapa. Esta posibilidad nos parece muy interesante y os queremos mostrar distintas actividades didácticas que se pueden hacer utilizando, en este caso"

Google Maps en el aula


Tutorial Google Maps
Geolocalització-2: Projectes, propostes i exemples d'experiències:

https://sites.google.com/site/carmebarbacat/eines-web-2-0/geolocalitzadors-1
https://sites.google.com/site/carmebarbacat/eines-web-2-0/geolocalitzadors


09.PHOTOPEACH: DIAPORAMES I RELATS DIGITALS


.PhotoPeach (Videopresentacions amb fotos, text i música -que procedisca de YouTube). Per a iniciar-se en el relat digital, la crònica audiovisual, etc.


Exemples elaborats pels alumnes:
http://portfoli4.wikispaces.com/Relats+digitals+de+la+xarrada+de+Gemma+Pasqual
APLICACIONS I UTILITATS COMPLEMENTÀRIES


01.Scoop.it - Preservador de continguts
02.Cbox - Artilugi per a incrustar i permetre un xat instantani en qualsevol blog o wiki. (ang.)
03.Jing - Captura moviment en pantalla i en fa vídeos curts (programa descarregable)
04.Wordle - Generador gràfic de núvols de paraules (ang.)
05.Prezi (presentador en línia que usa la tècnica del 'zoom', vàlid per a crear mapes conceptuals)
06.Dot.Sub (Vídeos subtitulats)
07.Drop.Box, Entre 2 i 8 Gb d'hostatge de documents sincronitzats de l'ordinador al disc virtual en el web000. Experiències didàctiques per mitjà del blog i d'altres utilitats:


El kiosko de chuches 2.0

http://kioskodechuches20.com/- - - - - -

Infografia d'utilitats TIC aportada per Sonia, companya del curs: